PCOK Intranet:
Raad v. Beheer | Directies | Personeel | GMR

Een nieuw geformuleerde identiteitsbelofte Stichting PCOK

10 maart 2017
De Stichting PCOK is een stichting voor Christelijk basisonderwijs. Vanuit ons geloof in Jezus Christus als de Zoon van God, hechten wij waarde en belang aan een Christelijke leer- en leefomgeving, waarbinnen voor alle kinderen ruimte is om in balans met zichzelf en de ander te zijn.
Dit uitgangspunt en hoe wij dit gestalte willen geven in de dagelijkse praktijk, kunt u terugvinden in onze herschreven identiteitsbelofte. De belofte waar ouders ons aan kunnen houden en waar de medewerkers binnen onze organisatie elkaar aan houden, onze identiteit!
PrintPagina printen
Vertel een vriendDoorsturen
Deel deze pagina:

Actueel

21 JUNHet jaarverslag en de jaarrekening over 2016 is zowel door de Raad van beheer als de externe...
16 JUNDe stuurgroep is op woensdag 7 juni jl. bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de...
Bekijk al het nieuws