PCOK Intranet:
Raad v. Beheer | Directies | Personeel | GMR

Verslag van het Rond de Tafel gesprek

02 juni 2016
De Raad van Beheer van de stichting PCOK heeft zich ten doel gesteld om regelmatig met vertegenwoordigers van diverse belangenroepen te spreken over het werk van de stichting. Zo blijft de stichting midden in de samenleving staan en kan ingespeeld worden op wensen en ideeŽn vanuit de samenleving.
Daarom heeft de Raad van Beheer op dinsdag 31 mei een ďRond Ė de Ė TafelĒ gesprek georganiseerd met diverse belanghebbenden.

In de aula van de Duinroos, locatie Zanderij,  kwamen die avond een kleine 30 mensen bijeen om  met elkaar te spreken over de Christelijk Identiteit van onze stichting. Vertegenwoordigers vanuit de plaatselijke politiek, de kerken, ouders, leerkrachten en bestuursleden troffen elkaar aan drie verschillende tafels.  Aan elke tafel stond een thema centraal. Zo werd gesproken over de missie; de uitgangspunten van onze stichting. Daarbij werd vooral aandacht besteed aan de vraag  welke christelijke opdracht onze onderwijsstichting heeft.  Aan de tweede tafel stond de vraag centraal wat de stichting PCOK zou moeten loslaten, vasthouden en ontwikkelen. Uit de gesprekken daarover zijn veel adviezen gekomen die de Raad van Beheer kan gebruiken bij de plannen voor de toekomst. Aan de derde tafel word gesproken over de kansen en de bedreigingen oor de stichting: welke ontwikkelingen zien de diverse deelnemers en hoe kunnen we de kansen benutten?.

Alle deelnemers maakten een rondgang langs alle drie de tafels. Tijdens die gesprekken werd de deelnemers gevraagd zoveel mogelijk op het tafelkleed te schrijven.  De resultaten van die gesprekken worden in de komende tijd samengevat en ook aan de deelnemers verzonden. Te zijner tijd zal dit ook op deze site gepubliceerd worden.
 
Diverse deelnemers schreven hun wensen en ideeŽn op het tafelkleed
Diverse deelnemers schreven hun wensen en ideeŽn op het tafelkleed.


De Raad van beheer zal alle opmerkingen meenemen in de gesprekken die gaan over de toekomst van onze stichting. Zo blijft de Raad in nauw contact met wat er bij de deelnemers leeft. In de komende jaren zullen vaker van deze bijeenkomsten worden georganiseerd, telkens over een ander thema.
 
PrintPagina printen
Vertel een vriendDoorsturen
Deel deze pagina:

Actueel

14 MARDit E-zine (elektronisch magazine) zal 4 Š 5 keer per jaar op de website van de Stichting PROHLES...
01 FEBDe PO-Raad verkondigt deze boodschap vandaag, 30 januari 2018, in het Algemeen Dagblad en diverse...
30 OCTHet onderzoek naar de fusie van de twee grote christelijke basisschoolbesturen in Katwijk is...
Bekijk al het nieuws