PCOK Intranet:
Raad v. Beheer | Directies | Personeel | GMR

Leerlingenstatuut en protocollen “sociale media” en “foto en film” vanaf 8 juli 2014 van kracht.

11 juli 2014
Door de instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 8 juli jl. zijn drie reglementen van kracht geworden binnen de stichting PCOK. Deze afspraken en regels worden toepast om de privacy van onze leerlingen, hun ouders en alle medewerkers van de stichting PCOK te waarborgen en beschermen. Onder de knop: ouders (rechtsboven op deze pagina) vindt u de protocollen terug.

De stichting PCOK heeft voor alle leerlingen, ouders en scholen een paar protocollen ontwikkeld. Deze protocollen zijn opgesteld om een paar belangrijke zaken te regelen:

Als eerste is er een leerlingenstatuut vastgesteld: dit leerlingenstatuut regelt de belangen van leerlingen, ouders en school. U kunt daarin lezen hoe we met de wederzijdse belangen en rechten en plichten omgaan.

Als tweede is er een protocol sociale media opgesteld: dit protocol gaat in op de omgang met de sociale media en schetst hoe we ons daarop presenteren en welke uitingen toelaatbaar of ontoelaatbaar zijn. We proberen de wederzijdse privacy te waarborgen en te voorkomen dat leerlingen, ouders en leerkrachten slachtoffer worden van uitingen via deze media (of slachtoffers maken……)

Als laatste is een protocol foto en film vastgesteld. Dit protocol regelt hoe we omgaan met foto’s en filmbeelden die van leerlingen, ouders en leerkrachten worden gemaakt. Ook hier speelt de privacy weer een belangrijke rol.

Het statuut en de beide protocollen zijn door het bestuur, samen met de directies ontwikkeld en vastgesteld. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten namens hun achterban zitting in hebben, heeft ingestemd met deze stukken. Daardoor gelden de regels uit deze drie stukken voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de stichting PCOK.

 

R. (Rindert) P.R. Venema, directeur-bestuurder stichting PCOK

PrintPagina printen
Vertel een vriendDoorsturen
Deel deze pagina:

Actueel

14 MARDit E-zine (elektronisch magazine) zal 4 á 5 keer per jaar op de website van de Stichting PROHLES...
01 FEBDe PO-Raad verkondigt deze boodschap vandaag, 30 januari 2018, in het Algemeen Dagblad en diverse...
30 OCTHet onderzoek naar de fusie van de twee grote christelijke basisschoolbesturen in Katwijk is...
Bekijk al het nieuws