PCOK Intranet:
Raad v. Beheer | Directies | Personeel | GMR

Schoolbesturen en gemeenten slaan handen ineen voor jeugd

12 februari 2014
Binnen de regio Duin- en Bollenstreek snel, slim en samenwerken aan nieuwe taken De schoolbesturen verenigd in de Samenwerkingsverbanden voor primair- en voortgezet onderwijs en gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek gaan intensief samenwerken aan het uitvoeren van passend onderwijs en jeugdhulp.
Het gaat daarbij om onderwerpen als onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, het voorkomen van thuiszitten, taalbeleid en overgangsmomenten, bijvoorbeeld van peuterspeelzaal naar school en van basisschool naar voortgezet onderwijs.
 
De veranderingen in het onderwijs volgen elkaar in snel tempo op. De Samenwerkingsverbanden voor onderwijs en gemeenten krijgen per 1 augustus 2014 de nieuwe taak om een passende onderwijsplek voor iedere leerling te organiseren. Dit is een plek die aansluit op de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind. Daarnaast zijn gemeenten volgens het wetsvoorstel Jeugdwet vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van alle vormen van jeugdhulp. In het kader van deze ingrijpende veranderingen hebben de Duin- en Bollenstreekgemeenten en schoolbesturen samen hun plannen voor de toekomst besproken.
 
Snel, slim en samen
De zorgplicht van het onderwijs voor een passende onderwijsplek vraagt om afstemming met de jeugdhulp die vanuit gemeenten wordt georganiseerd. Gemeenten en schoolbesturen zien in de nieuwe taken veel redenen tot nauwere samenwerking, die onder andere bestaat uit het inzetten van meer ondersteuning voor jongeren binnen en buiten de school. Daarom hebben partijen de handen ineengeslagen en de samenwerking gezocht: Snel, slim en samen is het credo. Op 30 januari zijn elkaars plannen besproken en hebben de gemeenten en schoolbesturen overeenstemming bereikt. De samenwerkingspartners hebben in hun plannen een gemeenschappelijke paragraaf opgenomen die in gaat op de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp.
 
Hoe nu verder?
Op 11 februari behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel Jeugdwet. De samenwerkingsverbanden moeten hun ondersteuningsplannen voor 1 mei indienen bij de Inspectie van het Onderwijs. Meer informatie vindt u op http://www.passendonderwijs.nl/
 
 
PrintPagina printen
Vertel een vriendDoorsturen
Deel deze pagina:

Actueel

14 MARDit E-zine (elektronisch magazine) zal 4 5 keer per jaar op de website van de Stichting PROHLES...
01 FEBDe PO-Raad verkondigt deze boodschap vandaag, 30 januari 2018, in het Algemeen Dagblad en diverse...
30 OCTHet onderzoek naar de fusie van de twee grote christelijke basisschoolbesturen in Katwijk is...
Bekijk al het nieuws